BRF Partner | Tjänster

Underhållsplanering

Optimera er ekonomi och framtidsplanera effektivt

På BRF Partner förstår vi vikten av en robust och framåtblickande planering för er bostadsrättsförening. Vi vet att för att era fastigheter ska blomstra och bibehålla sitt värde över tid, krävs en välstrukturerad strategi för underhåll. Enligt experter från Boverket är en trettioårig underhållsstrategi essentiell, men vi går ett steg längre genom att integrera en dynamisk underhållsplan som anpassas efter er förenings unika behov och regelverk.

Identifiera framtida kostnader

Med vårt arbete hjälper vi er att identifiera framtida kostnader och möjliggör en noggrann budgetering. Detta garanterar att era medlemsavgifter speglar de faktiska kostnaderna, vilket i sin tur erbjuder medlemmarna trygghet och transparens; de vet att de bidrar rättvist till föreningens välmående.

– Mikael Säll

Välutformad underhållsplan

En välutformad underhållsplan ger mer än bara långsiktig hållbarhet för era fastigheter; den möjliggör även strategisk upphandling av underhållstjänster. Genom att planera i god tid kan ni dra nytta av fördelaktiga priser och villkor, eftersom byggföretagen värderar möjligheten att säkra uppdrag framåt i tiden. Detta ger er större förhandlingsutrymme och bidrar till en mer kostnadseffektiv förvaltning.

Skicka offerförfrågan

Fyll i formuläret nedan för att skicka in en offertförfrågan till oss!