Startsida / Tjänster / Ekonomisk förvaltning​

En bättre hantering av ekonomin i er bostadsrättsförening med BRF Partner AB

Vi på BRF Partner AB ser till att ni har fullständig kontroll över er ekonomi. Vi tar hand om utskick av avgiftsavier till era medlemmar och tillhandahåller en kundportal där ni enkelt kan få en översikt om någon avi inte är betald.

Genom kundportalen kan även era styrelseledamöter få tillgång till listor över era medlemmar och lägenheter.

Utöver detta hjälper vi er att sammanställa budgetförslag inför kommande verksamhetsår och arbetar tillsammans med er styrelse för att genomgå det. Vi följer sedan upp budgeten kvartalsvis och analyserar eventuella avvikelser för att hjälpa er spara kostnader och förbättra de tjänster ni köper in. Från budget till bokslut, vi tar hand om hela processen. Dessutom ser vi till att föreningen har tillräckliga intäkter för att driva verksamheten på ett stabilt sätt.

För att er förening ska få bättre lånevillkor och mer fördelaktiga priser övervakar våra ekonomer och förvaltare marknadspriserna och nyckeltalen. Vi håller även koll på när det är dags att omförhandla hyresavtal för lokaler eller förhandla om lånevillkor. Genom att samla lånen för flera föreningar kan vi förhandla fram mycket förmånligare villkor än vad enskilda bostadsrättsföreningar normalt sett kan få.

Bostadsrättsföreningar är komplexa organisationer som kräver bred kompetens för att drivas framgångsrikt. På BRF Partner AB kan ni lita på att vi har expertisen inom många olika områden. Här är några exempel:

  • Frivillig momsregistrering av lokaler
  • Hantering av vattenskador
  • Upphandling och projektledning av underhållsentreprenader i stor skala
  • Elavtal
  • Ärenden som rör störande hyresgäster eller medlemmar
  • Brandskydd och brandarbete
  • Obligatoriska ventilationskontroller
  • Optimering av värmesystem
  • Skötsel av avancerade ventilationssystem
 

På BRF Partner AB är vi experter inom alla ovanstående områden eller samarbetar med experter på dessa områden. Dessutom har vi utvecklat ett systemstöd för att effektivt hantera dessa uppgifter och mycket mer.

Ekonomisk förvaltning

Med sitt unika centrala läge är Heden redan idag tillgänglig för många, och visst finns det en hel att göra där. Men trots det så upplevs Heden som ganska öde, blåsig och otrygg.

Vi tror att Heden kan vara så mycket mer. Vår idé innebär att med nya bostäder utveckla Heden till en trygg och inspirerande mötesplats med idrotten som samlande kraft. Områdets identitet som en plats för idrott, evenemang och hälsa kan utvecklas och bli något som vi kan vara stolta över. En välkomnande plats som lever under hela året.

Skicka offerförfrågan

Fyll i formuläret nedan för att skicka in en offertförfrågan till oss!

Bli kund hos oss

Fyll i formuläret nedan för att skicka in en kundförfrågan till oss!