BRF Partner | Om oss

Vår historia

Historia om BRF Partner

År 1999 grundades BRF Partner och det markerar början på företagets resa inom fastighetsförvaltning. En resa som jag Mikael Säll tillsammans med min dåvarande kollega Steen Nyström påbörjade med flera decenniers gemensam erfarenhet i bagaget.

Våra uppdrag genom åren täcker ett brett spektrum – från bostadsrättsföreningar till hyresfastigheter och skolor. I regel har det handlat om långvariga förvaltningsuppdrag men det har även förekommit en del konsultverksamhet. Efter att Steen lämnade företaget 2014 har vi ägnat oss åt att fokusera våra tjänster kring förvaltningen av bostadsrättsföreningar i Stockholmsområdet.

I vårt arbete möter vi styrelser som med stor vånda kämpar med att förvalta sina fastigheter och sitt kapital. Man tvingas fatta beslut i både stort och smått med begränsad kompetens och med begränsad kontakt med marknad och entreprenörer. Detta gynnar i regel varken styrelsen eller bostadsrättsföreningen. Grunden till ett framgångsrikt förvaltningsarbete ligger i ett väl utarbetat långsiktigt perspektiv.

Mot denna bakgrund upprättar Brf Partner alltid en omfattande underhållsplan som sträcker sig över minst 30 år. Planen redogör för de årliga åtgärder som ska utföras och till vilken kostnad. Denna plan är inte bara ett värdefullt verktyg för att planera framtida arbeten, utan också ett grundläggande instrument för att skapa en god dialog och förståelse mellan förvaltare och styrelse. Att planen även underlättar budgetarbetet och en långsiktig anpassning av föreningens månadsavgifter är ytterligare positiva effekter.

Mer än att bara sköta de synliga delarna

Det är viktigt att förstå att fastighetsförvaltning innebär mycket mer än att bara sköta de synliga delarna av en fastighet. Vi tar hand om alla grundläggande aspekter för att säkerställa en hållbar standard och ekonomi. Detta inkluderar systematisk skötsel av husets vitala funktioner som värmesystem, avlopp, tak, portar, fasader, fönster, tvättstugor, avfallshantering m.m.

Därtill kommer ytterligare många uppgifter som även de har stor påverkan för att bostadsrättsföreningen ska utgöra ett trevligt boende och en välskött fastighet. De osynliga delarna som besiktningar och kontroll av ventilation, hissar och energiförbrukning är minst lika viktiga. En effektiv förvaltning innebär även proaktiv hantering av fel och brister som uppstår löpande, för att inte bara bibehålla, utan också förbättra livskvaliteten för de boende.

BRF Partners vision är att alla vill bo i en välskött fastighet med god ekonomi som utan ett hem att vara stolt över. Vi värdesätter ett långsiktigt perspektiv i förvaltningen, där vi omsorgsfullt följer upp och anpassar oss efter både befintliga behov och framtida krav på energieffektivisering och kostnadseffektivitet. Vi välkomnar alla som delar vår syn på fastighetsförvaltning att samarbeta med oss för att skapa trygga och hållbara boendemiljöer.

Skicka offerförfrågan

Fyll i formuläret nedan för att skicka in en offertförfrågan till oss!