Startsida / Tjänster / Teknisk förvaltning

Teknisk förvaltning

Hos oss får varje bostadsrättsförening/fastighet en personligt ansvarig förvaltare. Det långsiktiga förvaltningsarbetet utgår från fastighetens underhållsplan.

Har ni ingen underhållsplan så ser vi till att en sådan upprättas. Med utgångspunkt från planen redovisar vi en strategi för fastighetens underhålls- och renoveringsarbeten. Med långsiktigt underhåll avser man större arbeten så som exempelvis renovering av fasader, byte av fönster, målning av trapphus och byte av värmesystem. 

Utöver det planerade underhållet finns alltid behov av att utföra ett löpande underhåll. Det kan handla om en trasig fönsterruta, skadegörelse, byte av en ventil och diverse servicearbeten. Förvaltaren deltar vid fyra styrelsemöten per år. Vid dessa kvartalsvisa möten lämnas en förvaltarrapport som beskriver det gångna kvartalets arbeten och förslag till åtgärder som bör utföras härnäst. Förvaltaren fungerar som styrelsens rådgivare, han infordrar offerter avseende beslutade åtgärder och fungerar som projektledare vid arbetets genomförande.

Teknisk förvaltning

Med sitt unika centrala läge är Heden redan idag tillgänglig för många, och visst finns det en hel att göra där. Men trots det så upplevs Heden som ganska öde, blåsig och otrygg.

Vi tror att Heden kan vara så mycket mer. Vår idé innebär att med nya bostäder utveckla Heden till en trygg och inspirerande mötesplats med idrotten som samlande kraft. Områdets identitet som en plats för idrott, evenemang och hälsa kan utvecklas och bli något som vi kan vara stolta över. En välkomnande plats som lever under hela året.

Skicka offerförfrågan

Fyll i formuläret nedan för att skicka in en offertförfrågan till oss!

Bli kund hos oss

Fyll i formuläret nedan för att skicka in en kundförfrågan till oss!